Hopp til hovedinnhold

OppdageNettcasinoer Legal Notice

Identifisere data

1. Du besøker nettstedet www.oppdagenettcasinoer.com eid av Norsk Spillgruppe LLC, med registrert kontor på 10 / F Essendrops gate 17 NO-0398, Oslo, med NIF-nr, registrert i handelsregisteret i Oslo (som i det dokumentet heter << Innehaveren >>).

Du kan kontakte EIEREN på noen av følgende måter:

brukere

2. Disse forholdene (heretter juridisk merknad) er ment å regulere bruken av THE EIERS nettsted som er gjort tilgjengelig for allmennheten.

Tilgangen til og / eller bruken av denne nettsiden til THE EIER, attribuerer betingelsen til USER, som aksepterer, fra nevnte tilgang og / eller bruk, de generelle bruksbetingelsene som reflekteres her. Disse vilkårene vil bli brukt uavhengig av de generelle avtalevilkårene som i deres tilfelle er obligatoriske.

Bruk av portalen

3. www.oppdagenettcasinoer.com gir tilgang til et mangfold av informasjon, tjenester, programmer eller data (heretter "innholdet") på Internett som tilhører THE EIER eller dets lisensgivere som BRUKEREN kan ha tilgang til.

BRUKEREN påtar seg ansvaret for bruken av portalen. Dette ansvaret strekker seg til registreringen som er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester eller innhold. I nevnte registrering vil BRUKEREN være ansvarlig for å gi reell og juridisk informasjon. Som en konsekvens av denne registreringen kan BRUKEREN få et passord som han vil være ansvarlig for, og forplikte seg til å gjøre det flittig og fortrolig.

BRUKEREN samtykker i å gjøre passende bruk av innholdet og tjenestene (f.eks. Chat-tjenester, diskusjonsfora eller nyhetsgrupper) som HOLDEREN tilbyr gjennom sin portal og (som eksempel, men ikke begrensning), for ikke å bruke dem til:

  • Gjennomfør ulovlig, ulovlig eller i strid med god tro og offentlig ordensvirksomhet
  • Formidle innhold eller propaganda av rasistisk, fremmedfiendtlig, pornografisk-ulovlig art, til støtte for terrorisme eller et angrep på menneskerettigheter
  • Forårsake skade på fysiske og logiske systemer til HOLDER, dets leverandører eller tredjeparter, introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som er i stand til å forårsake nevnte skader
  • Forsøk å få tilgang til og eventuelt bruke e-postkontoer til andre brukere og endre eller manipulere meldingene deres
  • Bruk nettstedet eller informasjonen som finnes der for kommersielle, politiske, reklameformål og til all kommersiell bruk, spesielt for sending av uønskede e-poster.

INNEhaveren har rett til å trekke tilbake alle de kommentarene og bidragene som bryter respekten for personens verdighet, som er diskriminerende, fremmedfrykt, rasistisk, pornografisk, som truer ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhet eller at er etter hans mening ikke egnet for publisering. I alle fall vil INNEhaveren ikke være ansvarlig for meningene uttrykt av brukere gjennom fora, chatter eller andre deltakelsesverktøy.

Data beskyttelse

4. Alt relatert til retningslinjene for databeskyttelse er inkludert i dokumentet for personvern.

Innhold. Intellektuell og industriell eiendom

5. EIEREN er eieren av alle immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter på nettstedet sitt, så vel som av elementene i det (for eksempel: bilder, fotografier, lyd, lyd, video, programvare eller tekster; varemerker eller logoer, fargekombinasjoner, struktur og design, utvalg av brukte materialer, dataprogrammer som er nødvendige for dets drift, tilgang og bruk, etc.), eid av OWNER eller dets lisensgivere.

Alle rettigheter forbeholdt. I samsvar med bestemmelsene i artiklene 8 og 32.1 annet ledd i åndsverkloven, gjengivelse, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert dens metode for å gjøre tilgjengelig, hele eller deler av innholdet på dette nettstedet, for kommersielle formål, i ethvert medium og på noen teknisk måte, uten autorisasjon fra HOLDER.

BRUKEREN forplikter seg til å respektere immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som eies av EIEREN. Du kan se elementene i portalen og til og med skrive ut, kopiere og lagre dem på datamaskinens harddisk eller et hvilket som helst annet fysisk medium så lenge det er, utelukkende og eksklusivt, til personlig og privat bruk. BRUKEREN kan ikke slette, endre, unndra seg eller manipulere noe beskyttelsesutstyr eller sikkerhetssystem som ble installert på eierne.

Utelukkelse av garantier og ansvar

6. BRUKEREN erkjenner at bruken av nettstedet og dets innhold og tjenester utføres under hans eget ansvar. Spesielt kun som illustrasjon, påtar IKKE INNEHAVER noe ansvar på følgende områder:

a) Tilgjengeligheten i driften av websiden, dens tjenester og innhold og dens kvalitet eller interoperabilitet.
b) Formålet som nettstedet tjener brukerens mål for.
c) Brudd på gjeldende lovverk av BRUKEREN eller tredjepart og nærmere bestemt de immaterielle eller industrielle eiendomsrettighetene som eies av andre mennesker eller enheter.

d) Eksistensen av ondsinnede koder eller andre skadelige dataelementer som kan forårsake skade på BRUKERENS eller tredjeparts datasystem. Det er uansett BRUKERS ansvar å ha tilstrekkelig verktøy for påvisning og desinfisering av disse elementene.
e) Svindelaktig tilgang til innhold eller tjenester av uautoriserte tredjeparter, eller eventuelt fangst, eliminering, endring, endring eller manipulering av meldinger og kommunikasjon av enhver art som nevnte tredjepart kan utføre.

f) Nøyaktigheten, sannheten, aktualiteten og nytten av innholdet og tjenestene som tilbys og den påfølgende bruken av dem av USER. INNEhaveren vil bruke all rimelig innsats og midler for å gi oppdatert og pålitelig informasjon.
g) Skade forårsaket datautstyr under tilgang til nettstedet og skader på BRUKERE når de stammer fra feil eller frakoblinger i telenett som avbryter tjenesten.
h) Skadene eller tapene som følger av omstendighetene skjedde ved en vellykket hendelse eller force majeure

I tilfelle det er fora, ved bruk av samme eller andre analoge rom, må det tas med i betraktningen at meldingene bare gjenspeiler mening fra BRUKEREN som sender dem, som er eneansvarlig. INNEHAVER er ikke ansvarlig for innholdet i meldingene sendt av USER.

Endring av denne juridiske kunngjøringen og varigheten

7. INNEhaveren forbeholder seg retten til å gjøre de modifiseringer den anser som passende på sin portal uten forhåndsvarsel, og kunne endre, slette eller legge til både innholdet og tjenestene som tilbys gjennom det og måten de presenteres på eller ligger på portalen din.
Gyldigheten av de nevnte forhold vil avhenge av deres eksponering og vil være i kraft til de blir modifisert av andre som er behørig publisert.

lenker

8. I tilfelle www.oppdagenettcasinoer.com inkluderer lenker eller hyperkoblinger til andre nettsteder, vil INNEHAVEREN ikke utøve noen form for kontroll over nevnte nettsteder og innhold. INNHOLDER vil på ingen måte påta seg noe ansvar for innholdet i en lenke som tilhører et tredjeparts nettsted, og vil heller ikke garantere teknisk tilgjengelighet, kvalitet, pålitelighet, nøyaktighet, bredde, sannhet, gyldighet og konstitusjonalitet av noe materiale eller informasjon som er inneholdt i noe av nevnte hyperkoblinger eller andre nettsteder. På samme måte vil inkluderingen av disse eksterne forbindelsene ikke innebære noen form for tilknytning, fusjon eller deltakelse med de tilkoblede enhetene.

Utestengelsesrett

9. INNEhaveren forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgang til portalen og / eller tjenestene som tilbys uten forhåndsvarsel, på egen forespørsel eller av en tredjepart, til de brukere som ikke overholder innholdet i denne juridiske kunngjøringen.

Generell

10. INNEhaveren vil forfølge brudd på disse forholdene, så vel som all uriktig bruk av portalen, og utøve alle sivile og kriminelle handlinger som kan samsvare med den i loven.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

11. Forholdet mellom innehaveren og brukeren vil bli styrt av gjeldende norske forskrifter. Alle tvister og krav som følger av denne juridiske kunngjøringen vil bli løst av de kompetente domstolene og domstolene.